Areopag Etyczny

 

Wakacyjny Areopag Etyczny jest wyjątkową okazją dla studentów kierunków medycznych do pogłębienia wiedzy z zakresu medycyny paliatywnej oraz bliższego zapoznania się z etycznym wymiarem pracy lekarza. Areopag składa się z dwóch modułów. Pierwszy to wykłady prowadzone przez lekarzy, etyków, psychologów oraz ćwiczenia ze specjalistami w zakresie komunikacji. Drugi-warsztaty z aktorami, którzy wcielają się w role chorych lub ich rodzin. Scenariusze są przygotowywane na podstawie prawdziwych historii. Studenci maja także szansę zobaczyć jak funkcjonuje hospicjum oraz porozmawiać z jego pracownikami i pacjentami. Integralną częścią Areopagu Etycznego jest kurs windsurfingu, w którym biorą udział uczestnicy.Więcej informacji na stronie: www.areopagetyczny.org oraz facebooku.

 

Współpracujemy z: