dołącz do nas

 

Wolontariusz medyczny to osoba uzupełniająca pracę personelu medycznego, psychologa i księdza.
Pomaga bezpośrednio przy pacjentach. Do zadań wolontariusza medycznego należy m.in.:

 • Pomoc przy pielęgnacji
 • Karmienie
 • Towarzyszenie pacjentowi
 • Organizowanie czasu wolnego ( rozmowy, czytanie, spacery, modlitwa, małe formy terapii zajęciowej )

 

 

Wolontariuszem akcyjnym może zostać KAŻDY niezależnie od wieku, wykształcenia czy przekonań.

Taki wolontariusz nie pomaga bezpośrednio przy pacjentach, wykonuje natomiast czynności wspomagające
codzienne funkcjonowanie Hospicjum. Pomoc wolontariusza akcyjnego jest szczególnie przydatna podczas
wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i charytatywnych, może on zająć się wtedy :

 • Przygotowaniem i dystrybucją materiałów promocyjnych oraz zaproszeń
 • Zbiórką pieniędzy na rzecz Hospicjum
 • Pozyskiwaniem sponsorów
 • Rozsyłaniem podziękowań dla darczyńców

 

 

 

Wolontariuszem opiekuńczym może zostać osoba, która ukończyła 18 lat.
Wolontariusz opiekuńczy to osoba uzupełniająca pracę interdyscyplinarnego zespołu medycznego oraz rodziny. Towarzyszy bezpośrednio pacjentowi poprzez:

 

 • rozmowę, czytanie, spacery, itp.
 • Pomaga w codziennych czynnościach, np.: w zakupach, przygotowaniu posiłku, sprzątaniu, itp.
 • Bierze udział w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dla pacjentów, np.: terapii zajęciowej
 • Wspiera opiekunów rodzinnych poprzez opiekę wyręczająca (wytchnieniową), np.: zastępując ich na kilka godzin, by mogli wyjść z domu i mieć chwilę dla siebie

 

Jak działamy !!!

 

Ponadto, wykorzystując swoje umiejętności, wolontariusz może pomagać hospicjum jako :

 • Ogrodnik
 • Informatyk
 • Kierowca
 • Pomoc administracyjna itp.

 

 

A CO W ZAMIAN :

 

 • Możliwość ofiarowania bezinteresownej, potrzebnej drugiemu człowiekowi pomocy
 • Poznanie potrzeb człowieka chorego
 • Refleksja nad sensem życia, chorobą i przemijaniem
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków spełniania zadań
 • Poznanie nowych, ciekawych ludzi
 • Uzyskanie dodatkowych umiejętności
 • Zaświadczenie o działalności na rzecz Hospicjum
 • Pokrycie kosztów podróży służbowych
 • Zapewnienie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków

 

 

Kontakt:

 

* Beata Gruchała - koordynator wolontariatu akcyjnego

 

 tel. 600 461 985; e-mail: b.gruchala@hospitium.org

 

* Marta Werner-Dettlaff - koordynator wolontariatu oddziałowego oraz opiekuńczego

 

tel. 58 678 03 95 wew. 10; e-mail: mardet5@wp.pl 

 

Współpracujemy z: