Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio zatrudnia osoby niepełnosprawne

 

 

 

Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio zatrudnia osoby niepełnosprawne.

Zgodnie z art. 26 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.) jesteśmy podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.

 

Współpracujemy z: