Prowadzący

 

Teresa Piesik - Psycholog

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w W-wie wydz. zam. Sopot, Studium Public Relations i Doradztwa Personalnego w W-wie wydz. zam. Gdańsk oraz studiów podyplomowych Psychoonkologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 2015 roku jestem związana z Puckim Hospicjum p. w. Ojca Pio gdzie pracuję z pacjentami, ich rodzinami na oddziale hospicjum i w hospicjum domowym, a także z wolontariuszami oraz współprowadzę grupę wsparcia dla osób w żałobie.
Ponadto prowadzę grupowe oraz indywidualne sesje antynikotynowe, realizuję projekty szkoleniowe i warsztatowe z obszaru radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, emocji, twórczego rozwiązywania problemów oraz projekty rekrutacyjne. Pracuję terapeutycznie z osobami potrzebującymi wsparcia w trakcie zmian i kryzysów życiowych, odczuwającymi poczucie braku kontroli nad własnym życiem i emocjami, będącymi w procesie choroby, zmiany diety, chcącymi poprawić jakość swojego życia.
W pracy korzystam m. in.  z narzędzi Racjonalnej Terapii Zachowań, Analizy Transakcyjnej, nurtu poznawczo-behawioralnego.
Moje zainteresowania to, m. in. psychologia praktyczna, psychosomatyka, psychodietetyka, mindfulness (uważna obecność), zdrowe gotowanie, jazda konna, kino, książka, podróże.

 

Anna Saletra - Psycholog

Jestem absolwentką psychologii ( Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w/z Sopot), oraz absolwentką pedagogiki ( Uniwersytet Gdański). Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z Psychoonkologii ( Gdański Uniwersytet Medyczny). Posiadam również certyfikat psychoterapeuty uzależnień (nr 391), oraz ukończyłam Kurs przygotowujący do certyfikatu  psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od kilkunastu lat pracuję psychoterapeutycznie z osobami doświadczającymi osobistych problemów, związanych zarówno z bieżącą sytuacją jak i problemami wynikającymi z historii życia. Mam szerokie doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Z Puckim Hospicjum jestem związana od marca 2016 roku, gdzie pracuję z pacjentami, rodzinami i wolontariuszami oraz współprowadzę grupę wsparcia dla osób w żałobie. Aktualnie pracuję również jako psycholog w Szkole Podstawowej w Mostach.
Moim szczególnym zainteresowaniem jest praca z osobami starszymi i u kresu życia, a także ich rodzinami.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, kieruję się w niej Kodeksem Etycznym Psychologa. 

 

 

 

Współpracujemy z: