Przekaż 1%

 

Stowarzyszenie Puckie Hospicjum jest Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS:  0000231110 , co umożliwia przekazanie na jego rzecz 1% podatku dochodowego, przez osoby składające w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.

 

Aby przekazać 1% podatku dochodowego należy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)". W rubryce "Numer KRS" należy wpisać 0000231110, a w rubryce "Wnioskowana kwota" należy podać kwotę stanowiącą 1% podatku i zaokrągloną do pełnych dziesiątek w dół.

 

1% podatku mogą przekazać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38, PIT-39.

 

 

Poniżej zamieszczamy dla Państwa ułatwienia pliki do pobrania bądź wypełnienia deklaracji on-line do rozliczenia podatku z wpisanym już NASZYM numerem KRS:

 

 

* aplikacja do pobrania:

Pobierz program PitScan 2016

 

* aplikacje on-line uruchamiane w przeglądarce internetowej

Uruchom PIT On-Line

 

 

1% podatku dla Puckiego Hospicjum

 

KRS: 0000231110

 

Współpracujemy z: