Światełko dla hospicjum

 

Światełko dla hospicjum to akcja organizowana od kilku lat. Dzięki uprzejmości proboszczów lokalnych parafii, co roku 1 listopada, możemy kwestować na cmentarzach Powiatu Puckiego, Wejherowskiego, a także na Półwyspie helskim. Wszyscy nawiedzający tego dnia cmentarze, którzy wspomogą datkiem nasze hospicjum, obdarowani zostają niebieskim lub żółtym zniczem.Każdy znicz jest symbolicznym akcentem przypominającym wszystkim mieszkańcom o naszym Hospicjum. Co roku udaje się nam rozdać około 9000 zniczy, co świadczy o tym, że kwesta cieszy się dużym zainteresowaniem.


Dzięki hojności mieszkańców oraz wytrwałości naszych wolontariuszy, hospicjum możne pozyskać niezbędne do funkcjonowania środki finansowe, za które bardzo serdecznie dziękujemy !

 

Współpracujemy z: