Zgłoś chorego

 

Zgłoszenie
Podstawą do objęcia chorego opieką jest posiadanie skierowania do Hospicjum Domowego lub Stacjonarnego . Zaświadczenie takie może wystawić lekarz rodzinny, specjalista np. onkolog lub też inny lekarz opieki zdrowotnej.

 

Zgłoszenia można dokonać:

  • osobiście - udając się ze skierowaniem do biura hospicjum: Puck, ul. Dziedzictwa Jana Pawła 12
  • telefonicznie - pod nr tel. (058) 677 06 20 lub 609 400 219 Po zakwalifikowaniu do opieki paliatywnej ustala się termin rozpoczęcia opieki.

 

 

Podstawowe zasady

Podopieczni hospicjum BEZPŁATNIE mogą korzystać ze sprzętu pomocniczego np. wózków, balkoników, basenów. Na wyposażeniu Hospicjum znajdują się: materace przeciwodleżeniowe, wysięgniki, koncentratory tlenu, łóżka.

 

Opiekę nad chorym można rozpocząć wyłącznie po pisemnym wyrażeniu zgody przez niego lub jego opiekuna.

 

Każdemu choremu przydzielony zostaje jeden lekarz i jedna pielęgniarka, co pozwala zachować intymność opieki w tak trudnym dla chorego okresie życia. Pacjenci, których stan zdrowia ulegnie poprawie są wypisywani spod opieki Hospicjum. Zawsze mogą oni jednak liczyć na naszą pomoc i ponowną opiekę.

 

Pacjenci kierowani do opieki hospicyjnej powinni mieć zakończone leczenie przyczynowe. W trakcie trwania opieki hospicjum domowego chory ma prawo korzystać również z opieki POZ, ale powinien ten fakt zgłosić w obydwóch zakładach opieki zdrowotnej.

 

 

 

Współpracujemy z: